ประกาศการเข้าอบรมภาคปฏิบัติ

ประกาศสำหรับท่านที่ลงชื่อเข้าอบรมภาคปฏิบัติไว้โปรด Login เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบและลงทะเบียน
กำหนดตารางจัดอบรมดังนี้

ภาคใต้
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565
สถานที่ มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธานี

ภาคกลาง มี 3 รุ่น
สถานที่ ศูนย์อบรม SCB Academy รัชโยธิน
รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565

ภาคอีสาน
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565
สถานที่ โรงแรมกลาเซีย ขอนแก่น

ภาคเหนือ
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2565
สถานที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เชียงใหม่